ZİÇEV & AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - GİZEM TUNA, ASİMETRİ
26 Kasım - 26 Aralık 2021
ZİÇEV & AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - GİZEM TUNA, ASİMETRİ
26 Kasım - 26 Aralık 2021
ZİÇEV & AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - GİZEM TUNA, ASİMETRİ
26 Kasım - 26 Aralık 2021
ZİÇEV & AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - GİZEM TUNA, ASİMETRİ
26 Kasım - 26 Aralık 2021
ZİÇEV & AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - GİZEM TUNA, ASİMETRİ
26 Kasım - 26 Aralık 2021
ZİÇEV & AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - GİZEM TUNA, ASİMETRİ
26 Kasım - 26 Aralık 2021
ZİÇEV & AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - GİZEM TUNA, ASİMETRİ
26 Kasım - 26 Aralık 2021
ZİÇEV & AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - GİZEM TUNA, ASİMETRİ
26 Kasım - 26 Aralık 2021
ZİÇEV & AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - GİZEM TUNA, ASİMETRİ
26 Kasım - 26 Aralık 2021
ZİÇEV & AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - GİZEM TUNA, ASİMETRİ
Gizem Tuna´nın eserlerinden oluşan "Asimetri" sergisi 26.11 - 26.12.2021 tarihleri arasında Nobu´da.

ZİÇEV Antalya’nın “Kardeşliğin Yansıması 2021” ve “Farklı Gözler Temas Etmez 2022” projelerini bir arada sunan “ASİMETRİ /ASYMMETRY” sergisi Nobu Project’te izleyenlerle buluştu.

ZİÇEV ve Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin toplumsal destek projesi olarak geliştirilen ve proje koordinatörlüğünü, küratörlüğünü Doç.Dr. Ebru Nalan SÜLÜN’ün üstlendiği “ZİHNİN DİLİ OLMAK” projesi, Gizem Tuna tarafından üretilen ve “ZİÇEV” takvim çalışmaları için gerçekleştiren yirmi dört adet fotoğraf çalışmasından oluşmakta. “Kardeşliğin Yansıması 2021” fotoğraf serisinde “ayna” metaforu ile zihinsel yetersiz çocuklar ve kardeşlerinin bir arada sunumu yoluyla kardeşlik olgusuna vurgu yapılmış. 2022 yılı “Farklı Gözler Temas Etmez Projesi” nde ise; “Otizm bir hastalık değil farklılıktır ve farklı gözler her zaman temas etmek istemezler” sloganı ile otistik bireylerin göz ve bakma edimlerine odaklanılmıştır.

Serginin küratöryel kurgusunda, fotoğraf çalışmalarına eşlik eden replikler ve otistik bireylere empati ruhunu deneyimlemeyi hedefleyen video yerleştirmeden oluşan bir “interaktif deneyim alanı” geliştirilmiş. Serginin kavramsal temasında ise; başlıkta da yer alan “Asimetri” kavramı tartışmaya açılıyor. Doç.Dr. Ebru Nalan Sülün’ün farklılıkların uyumu üzerine odaklandığı küratör metninde “Asimetri” başlığı şöyle açıklanmakta:

“…. ‘Simetri’ kelimesi; hem fiziksel hem soyut sistemlerin en önemli özelliği” olarak tanımlanmakta. Bu kelime adeta bir sanrı gibi hayata olan bakış tavrımızı şekillendirdiği gibi mükemmellik ve en güzele ulaşmanın yolunu da belirlemekte. Oranların, dengelenmiş bedenlerin, görüntülerin kusursuzluğuna alışan göz/zihin artık farklıyı algılarken zorlanmaya başlarken eşyanın tabiatına ters her şeyi de bu koşullanmadan dolayı öteki olarak algılamaya başlıyor. İnsanlığın doğadaki her şeyin “simetrik” olduğunu düşünme sanrısı aslında pek de gerçekle eş değer bir tavır değildir. Aslında insan bedeni de dahil olmak üzere mikro ve makro ölçekte doğadaki hiçbir şey mükemmel ve simetrik oranlara sahip değildir. Bilimsel çalışmalar bizlerin farkına varmadığımız asimetrilerin doğal ve estetik olanı inşa ettiğini göstermektedir. Doğada her detayda var olan ve bizim farkında olmadığımız tüm asimetriler aslında zihnimizdeki estetik bağlamdaki mükemmellik olgusunu inşa eden nüansları oluşturur. Gördüğümüz, algıladığımız, düşündüğümüz ve hissettiğimiz her olgu barındırdığı farklılıklarla güçlenir, güzelleşir. Sergide izleyeceğiniz ZİÇEV öğrencileri, kahramanları, aileleri bize bu mükemmel uyumu tüm gerçeklikleri ile aktarıyorlar. Sizleri sergide; “asimetri” lerin oluşturduğu mükemmel dengenin içerisindeki bağımsız ifade olanaklarına ve empati gücünüzü deneyimlemeye davet ediyoruz. Gerçek, samimi, olağan ve interaktif bir çehre ile….”

Nobu Project’te izleyenlerle buluşan sergi, 26.12.2021 tarihine dek izlenebilir.