İYİLEŞTİRİCİ ATÖLYELER
HER ÇARŞAMBA SAAT 18.30 - 20.00
Ezgi bilgin ile İyileştirici Atölyeler
Her çarşamba günü saat 18.30 - 20.00

ATÖLYE İÇERİKLERİ VE KAZANIMLAR

Nobu’da planlanan iyileştirici atölyeler; güzel sanatların disiplinleri olan; resim, heykel ve seramik çalışmalarını kaptar. Bu atölye çalışmalarında resim ağırlıklı olmak üzere temel resim teknikleri, üç boyutlu algılama ve üretme, sanat akımları ve sanatın iyileştiren yönlerinden bilimin ışığında yararlanılarak; doğadan malzemeler, geri dönüşüm nesneleri ve yardımcı sanat araç gereçlerinin kullanımını kapsamaktadır. Sanatsal tedavi çalışmalarında, genellikle kağıt, boya, tuval, geri dönüşüm malzemeleri, doğal malzemeler, kolaj, kil ve heykel için gerekli olabilecek her türlü malzeme kullanırak bireylerin gizli kalmış duygularını keşfetmeleri teşvik edilirken aynı zamanda iyileşmeye ilk adım atılmış olur. Sanat terapilerinde seanslar bireysel ya da grup çalışması olarak yapılabilir.

Atölye çalışmalarında hedeflenen ve daha önceki çalışmalarda gözlenen kazanımlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir;

•             Zihin ve bedene bütün olarak iyileştirici etkide bulunmak. (Stres, kaygı, depresif bozukluklar, hareketsizlik vs)

  •  Yeni bir dil imkanı sunmak.

•             Kendini ifade etmek.

•             Davranışları yönetmek.

•             Duyguları ve korkuları keşfetmek.

•             Sosyal becerileri,

•             Özgüveni,

•             Bilişsel fonksiyonları geliştirmek.

•             Sanatsal yaklaşımlara bilim ışığında bakarak entellektüel bilgi birikimine katkıda bulunmak.

 

Yapılan bilimsel çalışmalara göre sanat terapisinin fiziksel veya psikolojik rahatsızlıkları; stres, korku ve kaygılarını azaltarak, onları duygusal olarak güçlendirmeye yardımcı olduğu, medikal tedavilerin etkinliğini olumlu anlamda destekleyebilmektedir. Sanatsal çalışmalarda özellikle yaratıcılık ve farkındalık temelli yaklaşımların ruh sağlığı üzerindeki iyileştirici etkinliği pek çok farklı çalışma ile araştırılmış ve olumlu etkileri gözlenmiştir. Stres seviyesindeki değişiklikleri etkilemesi yönünde yapılan çalışmalarda doğrudan stresi azalttığına dair sonuçlar elde edilmiştir.

 

EZGİ BİLGİN

Sanatçı Ezgi Bilgin’e göre kelimelerin yetersiz kaldığı noktada sanat yardımcı olur, iyileştirir. Sanatın bir dili yoktur, evrenseldir. Kendisini de evrensel bir insan olarak tanımlıyor.

Ezgi Bilgin (1989) Antalya'da doğup büyümüş bir sanatçı ve sanat eğitmenidir. Ressam olmaya 7 yaşında karar verir ve bu alandaki ilk adımlarını ATSO Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin Resim bölümüne girerek atar. İstanbul'da on yıl, ABD'de iki yıl güzel sanatlar ve sanat terapisi alanlarında eğitimler alır. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yönetimi bölümünün ardından Plastik Sanatlar (Resim, Heykel, Seramik) alanında yüksek lisans ve Süleyman Demirel Üniversitesi; Sanat ve Tasarım alanında ikinci yüksek lisansını Tamamlar. Kemoterapi Gören Kanser Hastalarında Sanat Terapisinin Yaşam Kalitesine Etkisini araştırır. Akademik yılları boyunca sanat terapisi hakkında çeşitli makaleler yazmış ve şu anda Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde doktora yaparak sanat ile bilimin buluştuğu alanları araştırmaktadır. Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı’nda “Covid-1 Pandemi Sürecinde Sanat Terapisinin Bireyler üzerindeki Etkisi” Başlıklı Seminer araştırma ve sunumu ile dikkat çekmişti. Bu araştırmada sanatın 4-50 yaş aralığındaki bireylerin pandemi sürecinde duygusal ve fiziksel yaşadıkları zorlanmalarda önemli katkıları olduğu sonucu ortaya kondu. Sanat atölyesinde 1 yaş ile 70 yaş arası öğrencilere özel dersler veriyor ve mimari projelere sanatsal katkılar sağlıyor.  Mülteciler, engelli hastalar, otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar ve başka özel ihtiyaçları olan bireylerle sanatın iyileştirici yönünden faydalanarak çok sayıda sosyal projede gönüllü çalışmıştır ve halen devam etmektedir. Sanat eğitmenliği, akademik araştırmalar ve çeşitli sergilere dahil olarak sevdiği bu yolda yürümeye devam etmektedir.